Ako nakupovať

Tovar si môžete objednať priamo v našom e-shope, telefonicky a faxom na čísle 033/5545 166, alebo e-mailom na obchod@tycan.sk. Objednávka musí obsahovať: obchodný názov odberateľa, meno kontaktnej osoby, telefónne číslo alebo e-mail, IČO, IČ DPH, presný popis a počet kusov objednávaného tovaru a spôsob odberu.

Storno objednávky.

Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do dvoch hodín po uskutočnení objednávky, a to e-mailom na adresu obchod@tycan.sk alebo telefonicky na čísle 033/5545 166. Kupujúcemu bude vrátená celá kúpna cena, ktorú už zaplatil a to buď poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom podľa dohody, najneskôr do 2 dní.

Pokiaľ kupujúci stornuje objednávku neskôr, ako v uvedenej lehote 2 hodín, bude predávajúci akceptovať takéto storno iba po predchádzajúcej dohode s kupujúcim a k akceptácii sa vopred nezaväzuje.

Rezervácia tovaru:

Kupujúci si môže u nás tovar zarezervovať. Maximálna doba rezervácie je dva dni.

Platobné podmienky:

Tovar je možné zaplatiť v hotovosti priamo v kamennom obchode pri preberaní tovaru, prípadne úhradou zálohovej faktúry alebo predfaktúry.
Tovar je možné nakupovať aj na faktúru pri splnení podmienok vzájomnej spolupráce a dobrej platobnej disciplíny.

Reklamačné podmienky.

Záručná doba na všetok nový tovar je pre koncového zákazníka 24 mesiacov, pri niektorých pc komponentoch alebo monitoroch môže byť aj dlhšia.
Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov.

Pre podnikateľské subjekty platí pri niektorých druhoch kancelárskej techniky záruka od výrobcu 12 mesiacov. Ďaľších 12 mesiacov garancie na opravu poskytuje firma Tycan na kopírovacie stroje značky Canon. Táto garancia zaručí odstránenie závady opravou a to v lehote určenej predávajúcim.
Presne vymedzené záručné podmienky sú pri každom tovare alebo zariadení.
Pri reklamácii je kupujúci povinný predložiť záručný list a doklad o kúpe.

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Náklady na prepravu zariadenia do a z obchodu predávajúceho, prípadne výjazd technika na miesto prevádzky zariadenia znáša kupujúci (platí len pre podnikateľské subjekty a organizácie).

Osobité podmienky reklamácie počítačov a notebookov:

Pri reklamovaní počítača je okrem štandartných podmienok potrebné, aby kupujúci čestne prehlásil, že boli dodržané všetky licenčné podmienky a v počítači nieje nainštalovaný žiadny nelegálny softvér. V opačnom prípade nieje povinná firma Tycan reklamáciu uznať.